Rozporządzenie nr 3/2021

Rozporządzenie Nr 3/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 października 2021 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/5509/akt.pdf

Rozporządzenie nr 2/2021

Rozporządzenie Nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 02 września 2021 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/4972/akt.pdf

Rozporządzenie nr 1/2021

Rozporządzanie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06-08-2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu dąbrowskiego.

STOP ASF - kampania EFSA

Kampania informacyjna Eurpejsckiego Urzedu ds Bezpieczeństwa Żywności na temat ASF https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/STOP-ASF-kampania-EFSA/idn:1801

APEL Małopolskiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii

APEL Małopolskiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii do hodowców świń  APEL MWLW 1-3.pdf

Przyjmowanie wniosków

W związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie Nr WIW-ChZ.913.23.11.2021 z dnia 23-03-2021, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w ramach tak zwanego poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji  w środki zapobiegawcze, których celem jest o

Dwa ogniska grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie powiatu gorlickiego.

Misja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

Misją Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrow