Misja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

PIWMisją Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej jest najwyższa jakość zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia zwierząt i ludzi w sposób zgodny z wymaganiami prawa oraz kształtowanie świadomości obywateli w zakresie ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz na terenie Powiatu Dąbrowa Tarnowska.
Powyższą misję chcemy realizować poprzez:

1. Zapewnienie profesjonalnej kadry lekarzy weterynarii, pracowników Inspektoratu oraz najwyższej jakości sprzętu i urządzeń.
2. Zapewnienie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej oraz skuteczna komunikacja z klientem.
3. Ciągłe doskonalenie kadry pracowniczej, która w sposób rzetelny realizuje powierzone zadania przestrzegając zasad etyki zawodowej.
4. Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i środkami budżetu państwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zobowiązuje się do realizacji powyższych celów poprzez dążenie do zapewnienia najwyższych standardów zarządzania, spełnienia wymagań oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009, Kontrolą Zarządczą i Budżetem Zadaniowym.

Subskrybuj

Zmiana warunków wwozowych psów do USA po 1.08.2024

Od 1 sierpnia 2024 zmieniają się warunki wwozu psów do USA.

Wiosenna akcja szczepienia lisów

W związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 na obs