Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że trwają prace nad wznowieniem eksportu zwierząt towarzyszących na terytorium Wielkiej Brytanii. Jednym z wymogów umożliwiającym  handlowe przemieszczenie psów, kotów lub fretek będzie wpis do wykazu hodowli podmiotów zainteresowanych wysyłką. W tym celu zarejestrowane hodowle powinny zgłosić się do tutejszego Inspektoratu  ( po wpisaniu do rejestru hodowli psów, kotów lub fretek ) w terminie do 23 sierpnia 2022. Zgodnie ze stanowiskiem brytyjskich służb weterynaryjnych tylko podmioty znajdujące się na przedmiotowej liście będą mogły komercyjnie wysyłać zwierzęta towarzyszące na terytorium Wielkiej Brytanii.