Jesienna akcja szczepienia lisów

Jesienna akcja szczepienia lisów  

Uchylenie rozporządzenia dotyczącego HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o podpisaniu rozporządzenia uchylającego w sprawi ptasiej grypy. rozporządzenie.pdf

Kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta

Poniżej znajdują się pliki z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników.   instrukcja GLW dobrostan gospodartswa.pdf

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego dotyczące HPAI

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o wydaniu 14 czerwca 2023 roku Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego ziemskieg

Powiat dąbrowski uznany za zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Zastępca Powiatowego Lekarza w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o opublikowaniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.04.2023 r. ( poz.