Ptasia Grypa -apel

Apel w związku z HPAI Zasady bioasekuracji stad drobiu. Apel MWLW.pdf

WAŻNE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje że w dniu 16 grudnia 2022 r opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Handlowe przemieszczenia zwierząt towarzyszących na terytorium Wielkiej Brytanii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że trwają prace nad wznowieniem eksportu zwierząt towarzyszących na terytorium Wielkiej Brytanii.

Zaświadczenie o liczbie przezimowanych rodzin pszczelich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. można składać wnioski o zaświadczenie o liczbie przezimowanych rodzin pszczelich utrzymywanych aktualnie.

Postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi wjeżdżającymi z Ukrainy do UE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zmieniona została Tymczasowa Procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnę

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH KOPYTNYCH - POZA RZEŹNIĄ

Mając na uwadze  konieczność rozpowszechniania wiedzy wśród rolników na temat postępowania w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie

UBÓJ NA TERENIE GOSPODARSTWA - PRODUKCJA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu dąbrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przed