Handlowe przemieszczenia zwierząt towarzyszących na terytorium Wielkiej Brytanii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że trwają prace nad wznowieniem eksportu zwierząt towarzyszących na terytorium Wielkiej Brytanii.

Zaświadczenie o liczbie przezimowanych rodzin pszczelich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. można składać wnioski o zaświadczenie o liczbie przezimowanych rodzin pszczelich utrzymywanych aktualnie.

Postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi wjeżdżającymi z Ukrainy do UE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zmieniona została Tymczasowa Procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnę

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH KOPYTNYCH - POZA RZEŹNIĄ

Mając na uwadze  konieczność rozpowszechniania wiedzy wśród rolników na temat postępowania w przypadku, gdy zdrowe zwierzę go

UBÓJ NA TERENIE GOSPODARSTWA - PRODUKCJA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu dąbrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przed

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, na terenie województwa małopolskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu,

Rozporządzenie nr 5/2021

Rozporządzenie Nr 5/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu dąbrowskiego.