Zastępca Powiatowego Lekarza w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o opublikowaniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.04.2023 r. ( poz. 3285) w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego.

W związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków powiat dąbrowski w całości został uznany za obszar zagrożony wystąpieniem HPAI oraz objęty nakazami i zakazami wymienionymi w §2 niniejszego rozporządzenia. 

Zastępca Powiatowego Lekarza w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na obszarze powiatu dąbrowskiego.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiegoRozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie_0.pdf