W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk GRYPY PTAKÓW (AI) w kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących drób, w tym o konieczności:
PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT

Czyszczenie i dezynfekcja.pdf