Postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi wjeżdżającymi z Ukrainy do UE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zmieniona została Tymczasowa Procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnę

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH KOPYTNYCH - POZA RZEŹNIĄ

Mając na uwadze  konieczność rozpowszechniania wiedzy wśród rolników na temat postępowania w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie

UBÓJ NA TERENIE GOSPODARSTWA - PRODUKCJA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu dąbrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przed

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, na terenie województwa małopolskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu,

Rozporządzenie nr 5/2021

Rozporządzenie Nr 5/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu dąbrowskiego.

Rozporządzenie nr 4/2021

Rozporządzenie nr 4/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/5933/akt.pdf

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Osoby utrzymujące świnie zobowiązani są złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 50, 33-200 Dąbrowa Tarnowska plan bezpieczeństwa biologicznego

Rozporządzenie nr 3/2021

Rozporządzenie Nr 3/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 października 2021 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/5509/akt.pdf

Rozporządzenie nr 2/2021

Rozporządzenie Nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 02 września 2021 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/4972/akt.pdf