Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania HPAI - strefy objęte zakażeniem HPAI

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o wydaniu 12 maja 2023 roku Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego ziemskiego.

Zgodnie z §1.1 za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków uznaje się:

  • w gminie Gręboszów miejscowości: Bieniaszowice, Lubiczko, Żelichów
  • w gminie Olesno miejscowości: Dąbrówka Gorzycka, Adamierz, Wielopole.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego  z dnia 12 maja 2023 roku - Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu dąbrowskiego.pdf