Mając na uwadze  konieczność rozpowszechniania wiedzy wśród rolników na temat postępowania w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej udostępnia:

 1. Ulotkę informacyjną dla rolników ( zaktualizowana w grudniu 2019 r.)- zawierającą m.in. link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnym wykazem rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania tusz zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią. - Ulotka ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.docx

 2. Wzór oświadczenia  -  oświadczenie przedsiębiorcy.docx

3. Wzór świadectwa zdrowiaświadectwo zdrowia - ubój z konieczności.pdf