W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu dąbrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia schemat postępowania przy uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

 1. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej.

 2. W przypadku uboju trzody chlewnej w gospodarstwach objętych ograniczeniami, jeśli ograniczenie to zostało wprowadzone w związku z wystąpieniem ASF (afrykańskiego pomoru świń) dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że:

świnie utrzymywane były w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem;

świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii;

mięso pozyskane w wyniku tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

UWAGA – obowiązuje badanie laboratoryjne w kierunku afrykańskiego pomoru świń, w przypadku gdy ubój świń jest dokonywany w gospodarstwie położonym na:

1) obszarach objętych ograniczeniami III;

2) obszarach objętych ograniczeniami I i obszarach objętych ograniczeniami II, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

Lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu dąbrowskiego to: Paweł Rogoż, Paweł Jerzykowski, Władysław Komada, Agata Czapla – Żurek, Leszek Tomczyk.

 3. Uboju można dokonać:

- na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane;

- na terenie gospodarstwa, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa – na terenie powiatu dąbrowskiego nie zgłoszono żadnego podmiotu prowadzącego takie gospodarstwo.

 4. Uboju może dokonać:

- osoba, która ukończyła szkolenie teoretyczne ( posiada zaświadczenie z takiego szkolenia);

Mając na uwadze powyższe oraz zbliżający się okres przedświąteczny i przewidywany wzrost ubojów świń na użytek własny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie prosi o zapoznanie się i stosowanie zaleconego schematu postępowania.

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

-poradnik Ubój na użytek własny w gospodarstwie_poradnik_25_06_2020.pdf

Ubój na użytek własny - powiadomienia

-powiadomienie o uboju świń.pdf

-powiadomienie o uboju cieląt kóz owiec.pdf