Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o opublikowaniu Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/2708 z dnia 28 listopada 2023r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki  zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska) znajduje się na terenie gminy Szczucin, pozostałe gminy  powiatu dąbrowskiego, jest obszarem nieobjętym ograniczeniami (strefa biała). Powyższe przekazuję do wiadomości i wykorzystywania służbowego.

 

rozp komisji ASF zdjęcie strefy.pdf